OMV prodaje poslovanje sa mazivima

21 Nov 2014

OMV Prerada i plasman (Refining & Marketing) GmbH je potpisala ugovor o prodaji poslovanja sa mazivima ogranku Lukoil grupe. OMV ogranak maziva sastoji se od prodaje i organizacije distribucije u centralnoj i istočnoj Evropi, kao i modernog postrojenja za mešanje u Austriji. U devet zemalja na poslu sa mazivima radi 74 zaposlena i njihova radna mesta e iti zadržana. Ova transakcija ne e imati uticaja na poslao sa mazivima u turskom OMV ogranku Petrol Ofisi-ju, čija se delatnost nastavlja kao deo OMV Grupe.

“Ova transakcija predstavlja slede i korak u sprovoĎenju naše strategije za optimizaciju i pojednostavljenje portfelja u segmentu Prerade i plasmana”, rekao je Manfred Lajtner (Leitner), Član izvršnog od ora OMV zadu en za Preradu i plasman.

OMV i njegove filijale Petrol Ofisi i Petrom su ve zaključile nekoliko prodaja kao deo programa prodaje. Nedavno zaključene transakcije uključuju prodaju ogranka u Hrvatskoj, OMV Hrvatska d.o.o., krajem maja 2013. i prodaju ogranka u Bosni i Hercegovini, OMV BH d.o.o., u martu 2013.

OMV-ova strategija ima za cilj postepeno prebacivanje vrednosti učeš a anga ovanog kapitala sa sektora „Prerada i plasman“ na sektor „Istra ivanje i proizvodnja“.

Očekuje se da prodaja ude zaključena do kraja 2013. nakon odobrenja od strane ovlaščenih institucija za zaštitu konkurencije, obe kompanije su se dogovorile da ne otkrivaju cenu kupovine.

ključne reči: ,