111 godina Bosch svećica

26 Nov 2014

7. januara 1902. Bosch je dobio patent za visokonaponski magnet za paljenje u kombinaciji sa svećicom. Ovaj pronalazak je po prvi put garantovao pouzdano paljenje smeše benzina i vazduha u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Dakle, zahvaljujući Bosch svećicama došlo je do proboja automobila na tržištu. Već 111 godina Bosch svećice imaju značajan udeo u razvoju efikasnih, štedljivih i ekološki prihvatljivih motora. Danas skoro svi proizvođači vozila imaju poverenja u Bosch svećice u prvoj ugradnji. Bosch svećice se upotrebljavaju i u brodskim motorima, baštenskom i šumarskom alatu, velikim gasnim motorima, vodenim pumpama i strujnim agregatima.

11 milijardi Bosch svećica za 111 godina
Bosch je u proteklih 111 godina razvio više od 20.000 različitih tipova svećica i proizveo preko 11 milijardi svećica. Pored proizvodnje u Nemačkoj, svećice se danas proizvode i u sedištima Boscha u Brazilu, Kini, Indiji i Rusiji. Kroz blisku saradnju sa raznim proizvođačima motora u svetu Bosch-inženjeri su stalno usavršavali svećice. Aktuelni program Bosch svećica sadrži tačno 1.250 tipova svećica sa 26 različitih konstrukcja elektroda.Zahvaljujući novim kombinacijama materijala, skupim konstrukcionim detaljima i najmodernijoj tehnologiji proizvodnje, Bosch svećice u modernim benzinskim motorima obezbeđuju čisto i efikasno sagorevanje i štite motor i katalizator. Za vozače Bosch svećice već godinama znače kvalitet i pouzdanost. Zato čitaoci časopisa „auto motor und sport” od 2005.godine biraju Bosch za „Best Brand” u kategoriji svećica.

Bosh-svecice-739x1024

Pregled 111 godina Bosch svećica
1902.:Bosch dobija patent za visokonaponski magnet u kombinaciji sa svećicom.
1014.: otvaranje prvog pogona za proizvodnju svećica u Štutgartu.
1927.: uvođenje pojma „vrednost toplote” zahvaljujući Boschu – do danas je to standardna mera za termičku provodljivost svećica, važna za optimalno prilagođavanje svećice odgovarajućem motoru.
1939.: osnovan pogon za proizvodnju svećica u Bambergu.
1968.: proizvodnja milijardite Bosch svećice.
2012.: proizvodnja 11 milijardite Bosch svećice.
2013.: 111. rođendan svećice.

ključne reči: ,